Treci la conținutul principal

Main

logo SES

Reuşim Prin Încredere

Să Evoluăm Sustenabil

Proiectul in cateva cuvinte

S.E.S – Să Evoluăm Sustenabil” proiect ce se desfășură în perioada octombrie 2014 – septembrie 2015 printr-un parteneriat de șase asociații non-profit, propune crearea de noi servicii și oportunități de (re)integrare socio-profesională pentru persoane din grupuri vulnerabile, cu dificultăți de integrare pe piața muncii.

Partenerii vor înființa 11 structuri de economie socială în cadrul a patru regiuni (București- Ilfov, Sud-Est, Centru și Sud –Muntenia) care vor oferi 75 de locuri noi de muncă.

Romania
Diversity

Grupul țintă al proiectului este format din 132 de persoane vulnerabile expuse situațiilor de excludere și marginalizare socială, între care persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, persoane afectate de sărăcie, care trăiesc din venitul minim garantat și tineri care provin din instituții de protecția copilului.

Prin implementarea proiectului, persoanele din grupul țintă vor fi angajate în forme de ocupare inovatoare, cu valoare socială și vor dobândi cunoștințe și abilități specifce atât la nivel personal cât și profesional, contribuind la creșterea nivelului de trai.

Social work
Joining hands

Cele șase asociații partenere vor dezvolta o nouă expertiză antreprenorială și prin intermediul schimbului transnațional de experiențe și bune practici vor susține gestionarea eficientă a structurilor de economie socială nou înființate.

sponsors

Vizitați SocialGoods.eu astăzi.

social goods

Noua platforma de structurile economiei sociale din România pentru a promova produsele și serviciile lor.
Vrei pentru a promova SES ta? Alăturați-Vă!

This web portal is accessible for people with disabilities and conforms with the Web standards:
AAA2 Accessibility, Valid HTML5, Valid CSS3 :: ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Creative Commons